Om Cura

Vi som står bakom Cura är Mattias Kauttmann, Joakim Löf, Thomas Svensson och Michael Moon. Genom en blogg, genom poddsändningar och andra digitala publikationer är Cura ett politiskt forum som verkar i en samtida politisk debatt utifrån en fri, oberoende position med utgångspunkt i de gröna principerna.
Cura betyder omsorg, det är ett relationellt begrepp och lyfter relationerna vi har till varandra, till våra barn och sjuka och till naturen omkring oss. En konsekvens av omsorgen som drivkraft är solidaritet med utsatta i vårt samhälle och i världen, med framtida generationer och med naturen. Vi ser flera begrepp som nära kopplade till omsorgsbegreppet.
Ekologism är en samhällssyn där ett nytt förhållande till naturen och en ny livsstil krävs för att uppnå ett samhälle som kan bli genuint hållbart. Ekosystemen är ett värde i sig som i sin tur är en del av en helhet där människan har en särställning som den art som förändrat så mycket av sin omgivning men som också har unika kapaciteter.
Systemkritik bygger på en kritik av hur den moderna ekonomin leder till att fler och fler arbetade timmar pressas ur de mest produktiva och konsumtionen ökar konstant. Kritiken kan handla om synen på att arbeta mer och mer, vad som räknas som meningsfullt arbete och mot finansmarknadernas makt. Målet är att motverka maktansamling och sprida makt.
En radikal demokratisyn ser folkligt deltagande i politiken som avgörande för att motverka eliternas maktansamling och för att skapa politiska motsättningar så att det finns verkliga politiska val och att inte politikerförakt och proteströstande tar över. Något som förenar den radikala demokratisynen med ekologismen är också en positiv syn på aktivism och en kritisk syn på partieliters inverkan på människors engagemang.
Forskning