Michael Moon

Michael Moon har varit vuxenutbildare och var anställd som utbildningsansvarig i Miljöpartiet under åren 1989-1992, det vill säga under den första mandatperioden som partiet satt i riksdagen. Senare forskade han i humanekologi vid Lunds universitet och disputerade 2008 med en avhandling om grön ideologi. År 2014 gav han ut boken "Grön filosofi - Tankar kring en ny ideologi".