Joakim Löf

Joakim Löf arbetar som psykolog och psykoterapeut sedan många år och är inriktad på mentaliseringsbaserad terapi och relationell terapi. Gemensamt för metoderna är att man är medveten om terapeutens makt och försöker uppmuntra klientens egna förmågor. Han har även en fil mag i filosofi, litteraturvetenskap och statsvetenskap där han skrev D-uppsats under ett utbytesår vid McGill University om den radikaldemokratiska tänkaren Hannah Arendt. Han var aktiv inom Miljöpartiet i Stockholm under ett antal år, inom sociala frågor, sjukvårdspolitik och migrationspolitik, och skrev bland annat motioner om en mer human flyktingpolitik till kongressen 2016. Sedan hösten 2017 har han gått ur partiet och verkar som fri skribent, förutom på Cura även publicerad i Syre och på bloggen Grön omstart.