Cura: omsorg

”Cura” betyder omsorg och det är ett relationellt begrepp. Ljuset faller på relationerna vi har till varandra, till våra barn och sjuka och till naturen omkring oss.   Genom fokus på omsorgen vill vi lyfta fram ansvaret i att forma ett samhälle och att relationerna vid sidan av jämlikhet också kan präglas av asymmetri. Ett barn har svårt att uttrycka sina behov. Djuren vi tar hand om är stumma. Ekosystemet behöver vi kunskap för att förstå. Även relationerna i världen är alltmer ojämlika och livsöden i olika delar av världen skiljer sig drastiskt.   Med omsorg som fokus vill vi sätta ett annat ljus, ett annat perspektiv, på politiken och på vårt samhälle. En konsekvens av omsorgen som drivkraft är solidaritet med utsatta i vårt samhälle och i världen, med framtida generationer och med naturen.   Omsorg kan ses som ett mer grundläggande begrepp än solidaritet eftersom det är vad som driver oss till att kunna relatera till andra och agera politiskt. Vi ser flera nyckelbegrepp som nära kopplade till omsorgsbegreppet.