Cura - ett friskare samhälle

En blogg om liv, demokrati, makt och öppenhet

Välkomna tilll Cura!

Cura skriver analyserar och belyser frågor kring demokrati, identitet och samhörighet dagens och morgondagens samhälle. Vi lever i en tid där alltfler intessen och intressegruppen verkar för egen räkning. Här kommer lätt stora frågor som "vad håller oss samman" i skymundan för korstiktiga mål, grupperingar och särintressen. Cura lyfter dessa frågor. Dessa är starkt kopplade till människors olika synsätt på makt, identitet, samspel och konkurrens. De behöver därför på många sätt diskuteras mer ur både filosofiska, politiska, ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv.

Läs mer

home
home
Dramat i katalonien handlar om demokrati Läs mer
Cura kontakt Nå oss på: 070 474 29 30
home

Mer info kommer..